Industrial buildings

High-bay warehouse

Investor: Tarkon - Gradi Krzysztof Gradecki

Location: Paprotna St. 3, 51-114 Wrocław

Scope of work: Construction work.

Date: 02-07.2007

Design: Archi Test Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane

Dąbrowski Dariusz

Zdjęcie: High-bay warehouse

Zdjęcie: High-bay warehouse

Zdjęcie: High-bay warehouse

Zdjęcie: High-bay warehouse

Back to: Industrial buildings